Znaleziono 7 artykułów

Robert Sawa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan parafii Kolbuszowa u schyłku XVII wieku w świetle wizytacji biskupiej z roku 1676 Robert Sawa s. 97-102
Przywilej lokacyjny wsi Doblowa koło Ranizowa Robert Sawa s. 111-115
"Proklos, Elementy teologii", tłum. Robert Sawa, Warszawa 2002 : [recenzja] Andrzej Małachowski Robert Sawa (aut. dzieła rec.) s. 213-215
Stan parafii w Cmolasie według akt wizytacji biskupiej z roku 1676 Robert Sawa s. 259-268
Zapis na temat parafii w Cmolasie w "Acta episcopalia" biskupa krakowskiego Fryderyka Jagiellończyka z lat 1489-1503 Robert Sawa s. 269-270
Światynie parafi„i Zgłobień w świetle staropolskich akt wizytacyjnych Robert Sawa s. 287-291
Wizytacja kanoniczna parafii w Kolbuszowej z roku 1694 Robert Sawa s. 363-377