Znaleziono 6 artykułów

Jadwiga Sawicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poeta i krytycy Jadwiga Sawicka s. 61-79
">>Filozofia słowa<< Juliana Tuwima", Jadwiga Sawicka, Wrocław 1975 : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Jadwiga Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 91
"Słowo się zwolna w brzmieniu przeistacza", czyli o autotematycznej twórczości Juliana Tuwima", Jadwiga Sawicka, "Przegląd Humanistyczny" R.XV (1971) : [recenzja] Ewa Szary Jadwiga Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 150
"Rzeczy i marzenia : studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów", Aleksander Nawarecki, Katowice 1993 : [recenzja] Jadwiga Sawicka Aleksander Nawarecki (aut. dzieła rec.) s. 203-208
"„Filozofia słowa” Juliana Tuwima", Jadwiga Sawicka, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XL, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 186 + errata na wklejce : [recenzja] Andrzej Goreń Jadwiga Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 325-332
"„Filozofia słowa” Juliana Tuwima", Jadwiga Sawicka, Wrocław-warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nau, Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej, tom XL, komitet redakcyjny: Janusz Sławiński (red. naczelny), Edward Balcerzan, Kazimierz Bartoszyński, Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, ss. 186 + errata na wklejce : [recenzja] Krzysztof Kłosiński Jadwiga Sawicka (aut. dzieła rec.) s. 332-334