Znaleziono 24 artykuły

Doroteusz Sawicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uroczystość wręczenia JE ks. Metropolicie Sawie księgi jubileuszowej Doroteusz Sawicki s. 9-11
Kazanie na święto Katedry Teologii Prawosławnej Doroteusz Sawicki s. 9-12
"Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki" (Hbr 13,8) - Rok Jubileuszowy - problemy i nadzieje : (historyczność Jezusa Chrystusa) Doroteusz Sawicki s. 23-65
Co daje post współczesnemu człowiekowi Doroteusz Sawicki s. 29-45
Hierarchia prawosławna w okresie międzywojennym Doroteusz Sawicki s. 35-73
Modlitwa Jezusowa i jej wpływ na rozwój duchowości Doroteusz Sawicki s. 39-52
Czy historia jest nauczycielką we współczesnym świecie? Doroteusz Sawicki s. 45-53
Matka Boża jako wzór macierzyństwa Doroteusz Sawicki s. 55-64
Sekty jako problem duszpasterski Doroteusz Sawicki s. 67-90
Problemy Kościoła prawosławnego w Polsce w okresie międzywojennym Doroteusz Sawicki s. 75-105
Prawosławne nauczanie o Bogurodzicy wyrazem dogmatu wcielenia Słowa Bożego Doroteusz Sawicki s. 117-132
Śmierć i nieśmiertelność Doroteusz Sawicki s. 117-136
Prawosławie i jego świadectwo socjalne Doroteusz Sawicki s. 119-140
Narodowościowa przynależność prawosławnej społeczności warszawskiej Pragi przełomu XIX i XX w. Doroteusz Sawicki s. 123-135
Działalność charytatywno-młodzieżowa Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w latach 1945-2007 Doroteusz Sawicki s. 141-168
Zakony rycerskie epoki wypraw krzyżowych : powstanie, organizacja i losy kilku zakonów Doroteusz Sawicki s. 145-205
Święta liturgia jako uświęcenie codziennego życia wiernych Doroteusz Sawicki s. 184-197
Kazanie na święto Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku 12.02.2008 r. Doroteusz Sawicki s. 197-201
"W służbie Bogu i ludziom" - dziesięć lat z naszego życia Doroteusz Sawicki Doroteusz Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 205-208
Najnowsza historia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego Doroteusz Sawicki s. 243-256
Sakrament Świętego Chrztu Doroteusz Sawicki s. 267-298
"Święte miejsca i cudowne ikony. Prawosławne sanktuaria na Białostocczyźnie", Grzegorz Sosna, Białystok 2001 : [recenzja] Doroteusz Sawicki Grzegorz Sosna (aut. dzieła rec.) s. 275-278
Kazanie wygłoszone w święto Katedry Teologii Prawosławnej Doroteusz Sawicki s. 281-284
Krótka historia Prawosłanego Autonomicznego Kościoła Świętej Góry Synaj Doroteusz Sawicki s. 365-386