Znaleziono 4 artykuły

Arno Schilson

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Theologie als Sakramententheologie. Die Mysterientheologie Odo Casels”, Arno Schilson, Mainz 1982 : [recenzja] Ignacy Bieda Arno Schilson (aut. dzieła rec.) s. 182-185
"Christologie im Präsens : kritische Sichtung neuer Entwürfe", Arno Schilson, Walter Kasper, Freiburg-Basel-Wien 1974 : [recenzja] Stefan Moysa Walter Kasper (aut. dzieła rec.) Arno Schilson (aut. dzieła rec.) s. 201-202
"Gott kommt als Kind", Arno Schilson, Freiburg-Basel-Wien 1977 : [recenzja] Stefan Moysa Arno Schilson (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Christologie im Präsens : Kritische Sichtung neuer Entwürfe”, Arno Schilson, Walter Kasper, Freiburg im Br. 1974 : [recenzja] Edward Ozorowski Walter Kasper (aut. dzieła rec.) Arno Schilson (aut. dzieła rec.) s. 333-334