Znaleziono 3 artykuły

Gerwulf Schneider

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nea Paphos: Preliminary Study of Amphorae of the Mau XXVII Małgorzata Daszkiewicz Henryk Meyza Gerwulf Schneider s. 132-138
Chemical Composition of Cypriot Red Slip Ware from Kourion and Nea Paphos Małgorzata Daszkiewicz Gerwulf Schneider s. 139-143
Tell Rad Shaqrah: Chemical Composition of North Mesopotamian Early Dynastic Period Ceramics from Tell Rad Shaqrah Małgorzata Daszkiewicz Gerwulf Schneider s. 171-175