Znaleziono 1 artykuł

Miloš Sedmidubský

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ewolucja literacka jako proces komunikacyjny : podstawy historii literatury w teorii komunikacji Miloš Sedmidubský Grażyna Cendrowska (tłum.) s. 247-263