Znaleziono 2 artykuły

Jan Sehn

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja kryminalistyki Jan Sehn s. 8-12
"Wybrane przypadki z praktyki sądowo-lekarskiej", Jan Stanisław Olbrycht, [W:] "Zabójstwo, samobójstwo czy nieszczęśliwy wypadek", red. nauk. Jan Sehn, Warszawa 1964 : [recenzja] Marian Cieślak Jan Stanisław Olbrycht (aut. dzieła rec.) Jan Sehn (aut. dzieła rec.) s. 46-51