Znaleziono 9 artykułów

Piotr Sendecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Refleksje "wyszarpane z pamięci" : na kanwie artykułu Marka Sołtysika Piotr Sendecki s. 118-124
Adwokatura - teologia - jazz Piotr Sendecki s. 125-133
Sprawozdanie z konferencji International Bar Association w Durbanie (RPA) 20-25 października 2002 Piotr Sendecki s. 148-151
Adw. dr Teodor Seidler i prof. dr hab. Grzegorz Leopold Seidler - szkic do portretu ojca i syna w 90. urodziny syna Piotr Sendecki s. 178-184
Komisja Praw Człowieka : kolejne spotkanie z okazji 15-lecia istnienia Piotr Sendecki s. 185-191
Adwokat profesor Zdzisław Papierkowski (1903–1980) – w 110. rocznicę urodzin Piotr Sendecki s. 256-261
XIII Ogólnopolskie Dni Prawnicze, Poznań 18-21 maja 2006 : garść refleksji Piotr Sendecki s. 269-275
Uchwała podjęta na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka przy NRA w dniu 30 września 2006 r. Piotr Sendecki s. 313-314
Informacja przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Piotr Sendecki s. 388-389