Znaleziono 9 artykułów

Roma Sendyka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Suffisant lecteur, ryzyko, pułapki i niebezpieczeństwa : wstęp do lektury "Prób" Montaigne'a Roma Sendyka s. 56-71
    Zacytuj
  • Udostępnij
Miejsca, które straszą : (afekty i nie-miejsca pamięci) Roma Sendyka s. 84-102
Lista Roma Sendyka s. 105-116
W pułapce wizerunków Ernst van Alphen Roma Sendyka (tłum.) s. 124-143
Słownik rodzajów i gatunków literackich Roma Sendyka s. 152-161
    Zacytuj
  • Udostępnij
Afekt, trauma i rozumienie : sztuka ponad granicami wyobraźni Ernst van Alphen Katarzyna Bojarska Roma Sendyka s. 207-218
"Nowoczesny esej : studium historycznej świadomości gatunku", Roma Sendyka, Kraków 2006 : [recenzja] Maciej Michalski Roma Sendyka (aut. dzieła rec.) s. 248-254
Scalanie siebie : (autopojetyczne pętle, dwa tysiące jaźni i Virginia Woolf) Roma Sendyka s. 314-335
Pryzma - zrozumieć nie-miejsce pamięci (non-lieux de mémoire) Roma Sendyka s. 323-344