Znaleziono 2 artykuły

Jerzy Seniów

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"W kręgu pilsudczyków. Poglądy ideowo-polityczne >Gazety Polskiej< (1929-1939)", Jerzy Seniów, Kraków 1998 : [recenzja] Arkadiusz Adamczyk Jerzy Seniów (aut. dzieła rec.) s. 183-185
"Na tropach Napierskiego : w kręgu mitów i faktów", Adam Kersten, Warszawa 1970 : [recenzja] Jerzy Seniów Adam Kersten (aut. dzieła rec.) s. 332-335