Znaleziono 3 artykuły

Adam Senko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Notatka konserwatorska dotycząca odsłonięcia tablicy na Ratuszu Pułtuskim w dniu 4 lipca 1992 r. Adam Senko s. 101
Wnioski konserwatorskie z adaptacji kościoła Marii Panny w Pułtusku na Archiwum Państwowe Adam Senko s. 316-318
Odbudowa spichlerza w Płocku na Archiwum Wojewódzkie Adam Senko s. 378-385