Znaleziono 10 artykułów

Anna Seretny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czytanie ekstensywne - tekst w perspektywie glottodydaktycznej Anna Seretny s. 11-25
Rola efektu zwrotnego w dydaktycznym dyskursie interakcyjnym Anna Seretny s. 37-50
Między gramatyką a słownikiem - słowotwórstwo w perspektywie glottodydaktycznej Anna Seretny Wiesław Stefańczyk s. 45-61
Współczesne ujęcia kategorii rodzaju gramatycznego w polszczyźnie a praktyka (glotto)dydaktyczna – wprowadzenie Anna Seretny Wiesław Tomasz Stefańczyk s. 71-85
W ciemnościach tunelu, czyli o zjawisku leksykalnego «plateau» Anna Seretny s. 89-106
"A co to takiego" : obrazkowy słownik języka polskiego dla cudzoziemców [A. Seretny: "A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego", Kraków 2003] Anna Seretny s. 94-104
O polszczyźnie «literackiej» na obczyźnie Ewa Lipińska Anna Seretny s. 145-165
"Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych", Anna Seretny, Kraków 2011 : [recenzja] Grzegorz Rudziński Anna Seretny (aut. dzieła rec.) s. 148-152
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nauczanie kompetencji językowych w układzie zintegrowanym, czyli praktyka w praktyce Ewa Lipińska Anna Seretny s. 165-176
Rozwijanie kompetencji leksykalnej uczących się przez obcowanie z tekstem Anna Seretny s. 547-559