Znaleziono 1 artykuł

Edyta Sidorczuk-Pietraszko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena efektywności i ryzyka finansowego biogazowni rolniczej – studium przypadku Piotr Danielski Magdalena Ligus Edyta Sidorczuk-Pietraszko s. 215-225