Znaleziono 9 artykułów

Stanisław Siekierski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Katedra Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego Stanisław Siekierski s. 5-10
Piśmiennictwo Kraszewskiego - fenomen czytelniczy Stanisław Siekierski s. 75-88
Streszczenia rozpraw doktorskich Jan Błoński Cecylia Gajkowska Halina Ivaničkowa Adam Jarosz Augustyn Jendrysik Janina Kamionkowa Urszula Krauze Bohdan Królikowski Feliksa Lichodziejewska Zofia Maślińska-Nowakowa Zdzisław Piasecki Edward Polanowski Adela Pryszczewska-Kozołub Elżbieta Sarnowska-Temeriusz Stanisław Siekierski Marian Wańczowski Ryszard Wojciechowski Helena Woroszyńska-Synowiec Marta Wyka-Hussakowska Włodzimierz Wójcik Józef Zając Jadwiga Ziętarska Eugenia Łoch s. 103-170
"Kultura polska po roku 1945" Stanisław Siekierski s. 110-113
Przemiany w polskim czytelnictwie współczesnym Stanisław Siekierski s. 147-166
"Czytelnicza recepcja Marii Konopnickiej w Polsce Ludowej", Stanisław Siekierski [w:] "Maria Konopnicka", pod red. K. Tokarzówny, Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Stanisław Siekierski (aut. dzieła rec.) s. 194
"Rola zakładu przemysłowego w kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturowych młodzieży pracującej", Stanisław Siekierski, "Przegląd Humanistyczny" nr 10 (1978) : [recenzja] Alicja Szałagan Stanisław Siekierski (aut. dzieła rec.) s. 199
"Przemiany w polskim czytelnictwie współczesnym", Stanisław Siekierski, "Pamiętnik Literacki" z.4 (1974) : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stanisław Siekierski (aut. dzieła rec.) s. 203
"Społeczna recepcja literatury pięknej", Stanisław Siekierski [w:] "Problemy socjologii literatury", Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Ewa Szary Stanisław Siekierski (aut. dzieła rec.) s. 232