Znaleziono 11 artykułów

Piotr Sienkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Cywilizacyjne wyzwania społeczeństwa globalnej informacji Piotr Sienkiewicz s. 56-67
Kształtowanie kompetencji obywatelskich na potrzeby rozwoju społeczeństwa informacyjnego Piotr Sienkiewicz Halina Świeboda s. 79-91
Ewaluacja informacji w społeczeństwie informacyjnym Piotr Sienkiewicz s. 126-132
Ewaluacja strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego Piotr Sienkiewicz Halina Świeboda s. 131-139
Społeczne wartościowanie technologii informacyjnych Piotr Sienkiewicz s. 185-195
Modele i metafory w badaniach społeczeństwa informacyjnego Piotr Sienkiewicz s. 203-210
Metodologiczne aspekty badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego Piotr Sienkiewicz s. 311-319
Ekonomiczne i społeczne konsekwencje rozwoju społeczeństwa informacyjnego dla jakości życia Piotr Sienkiewicz Halina Świeboda s. 367-373
Paradygmat rozwoju społeczeństwa informacyjnego Piotr Sienkiewicz s. 759-768
Ryzyko w modelach rozwoju społeczeństwa informacyjnego Piotr Sienkiewicz s. 767-775
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni państwa Piotr Sienkiewicz s. 802-809