Znaleziono 3 artykuły

Witold Sienkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rejestry podatkowe Wielkiego Księstwa Litewskiego z lat 1637-1717 Henryk Lulewicz Witold Sienkiewicz s. 111-118
Kilka uwag o udziale szlachty w sejmiku nowogródzkim : (w związku z artykułem H. Wisnera pt. "Przedsejmowy sejmik nowogródzki w latach 1607-1648", "PH" 1978, t. 69, z. 4, s. 677-689) Witold Sienkiewicz s. 519-522
W odpowiedzi Henrykowi Wisnerowi Witold Sienkiewicz s. 657-661