Znaleziono 2 artykuły

Zofia Sienkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kontrowersje dotyczące przesłanek umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym Zofia Sienkiewicz s. 17-24
Środki leczniczo-wychowawcze według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich Zofia Sienkiewicz s. 29-37