Znaleziono 9 artykułów

Władysław Sieroszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe inicjatywy UNESCO w dziedzinie ochrony dóbr kultury Władysław Sieroszewski s. 3-8
    Zacytuj
  • Udostępnij
Organizacja wymiaru sprawiedliwości w powstaniu warszawskim i udział w niej adwokatów Władysław Sieroszewski s. 69-84
Odpowiedzialność karna na podstawie przepisów ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach Władysław Sieroszewski s. 104-114
Międzynarodowe spotkanie w sprawie ochrony i rewindykacji dzieł sztuki Władysław Sieroszewski s. 121-124
"Wzory pism procesowych w sprawach karnych", K. Bieńkowski, W. Sieroszewski, Warszawa 1961 : [recenzja] A. Wiśniewski Krzysztof Bieńkowski (aut. dzieła rec.) Władysław Sieroszewski (aut. dzieła rec.) s. 122-123
Zagadnienia walki z nielegalnym eksportem i importem dóbr kultury na forum UNESCO Władysław Sieroszewski s. 157-160
    Zacytuj
  • Udostępnij
Czy ustawa o ochronie dóbr kultury i o muzeach dojrzała do nowelizacji : artykuł dyskusyjny Władysław Sieroszewski s. 163-172
Konwencja Haska z 1954 r. a konflikt na Bliskim Wschodzie Władysław Sieroszewski s. 170-175
Działalność UNESCO w dziedzinie ochrony dóbr kultury Mieczysław Ptaśnik Władysław Sieroszewski s. 249-256