Znaleziono 6 artykułów

Mieczysław Siewierski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedstawiciel społeczny w nowym kodeksie postępowania karnego Mieczysław Siewierski s. 3-10
Opracowanie rewizji w procesie karnym Mieczysław Siewierski s. 3-14
Obrońca a obrońca społeczny w przyszłym k.p.k. Mieczysław Siewierski s. 19-27
Usiłowanie a przygotowanie według kodeksu karnego Mieczysław Siewierski s. 28-36
Dyskusja nad projektem kodeksu karnego Mieczysław Siewierski s. 36-46
"Kodeks karny RSFRR, Kodeks karnoprocesowy RSFRR, ustawa o ustroju sądów RSFRR", tł. L. Hochberg, red. M. Siewierski", Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Leo Hochberg (aut. dzieła rec.) Mieczysław Siewierski (aut. dzieła rec.) s. 149-150