Znaleziono 1 artykuł

Agnieszka A. Sikora-Balicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Innowacje w pedagogice osób z zaburzeniami neuropoznawczymi = Innovations in the Pedagogy of People with Neurocognitive Disorders Agnieszka A. Sikora-Balicka s. 197-212