Znaleziono 5 artykułów

Adam Ryszard Sikora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pismo Święte w liturgii chrześcijańskiej Adam Ryszard Sikora s. 79-89
Trzy wymiary „słowa Bożego” gwarantujące tożsamość Kościoła (1 J 1,10; 2,5.7.14) Adam Ryszard Sikora s. 179-196
„Widzenie” Boga w Listach św. Jana Adam Ryszard Sikora s. 183-198
""Zobaczył i uwierzył" (J 20,8) : droga wiary umiłowanego ucznia Jezusa w ujęciu egzegezy teologicznej", Adam Ryszard Sikora, Poznań 2012 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Adam Ryszard Sikora (aut. dzieła rec.) s. 203-209
"Teksty biblijne w najstarszych zabytkach piśmiennictwa kaszubskiego (XVI–XVIII w.)", "Wpoczątku było Słowo... Najstarsze kaszubskie teksty biblijne", Adam Ryszard Sikora, Poznań 2009, Kartuzy 2009 : [recenzja] Marek Cybulski Adam Ryszard Sikora (aut. dzieła rec.) s. 390-392