Znaleziono 4 artykuły

Adam Sikora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Towiański i rozterki romantyzmu", Adam Sikora, Warszawa 1969 : [recenzja] Maria Joczowa Adam Sikora (aut. dzieła rec.) s. 125
"Dwie postawy mesjanizmu", Adam Sikora, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Alina Kowalczykowa Adam Sikora (aut. dzieła rec.) s. 172
"Towiański i rozterki romantyzmu", Adam Sikora, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Bujnowska Adam Sikora (aut. dzieła rec.) s. 267
"Posłannicy słowa. Hoene-Wroński. Towiański. Mickiewicz", Adam Sikora, Warszawa 1967, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 352 + 3 wklejki ilustr. : [recenzja] Maria Janion Adam Sikora (aut. dzieła rec.) s. 370-377