Znaleziono 5 artykułów

Mirosław Sikora

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasady i praktyka przejęcia majątku polskiego przez III Rzeszę, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego oraz mieszkaniowego, na przykładzie prowincji śląskiej (górnośląskiej) w latach 1939-1944 Mirosław Sikora s. 43-82
Zasady i praktyka przejęcia majątku polskiego przez III Rzeszę, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego oraz mieszkaniowego, na przykładzie prowincji śląskiej (górnośląskiej) w latach 1939-1944. Cz. 2 Mirosław Sikora s. 177-200
"Kuźnia broni III Rzeszy : Niemiecki przemysł zbrojeniowy na Górnym Śląsku podczas II wojny światowej", Mirosław Sikora, Katowice–Kraków 2007 : [recenzja] Henryk Olszar Mirosław Sikora (aut. dzieła rec.) s. 215
Cena lojalności wobec II Rzeczypospolitej. Wywłaszczenie Habsburgów żywieckich przez narodowosocjalistyczne Niemcy 1939–1944 Mirosław Sikora s. 231-245
Służba Bezpieczeństwa wobec przekształceń ekonomicznych w Polsce 1980–1989. Przyczynek do badań nad ingerencją polskich służb specjalnych w gospodarkę Mirosław Sikora s. 359-410