Znaleziono 1 artykuł

Dariusz Adam Sikorski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany Prus pogańskich – możliwości poznawcze : uwagi na marginesie książki D. A. Sikorskiego, "Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej)", Olsztyn 2010 Alicja Dobrosielska Dariusz Adam Sikorski (aut. dzieła rec.) s. 385-402