Znaleziono 37 artykułów

Jerzy Sikorski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jubileusz Profesora Mariana Biskupa Jerzy Sikorski s. 3-7
Kształtowanie się koncepcji i rozwój organizacyjny Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w latach 1960-1968 Jerzy Sikorski s. 71-135
"Komunikaty Mazursko-Warmińskie" 1957-1997 Jerzy Sikorski s. 97-107
"Monarchia polska i Warmia u schyłku XV wieku. Zagadnienia prawno-ustrojowe i polityczne", Jerzy Sikorski, Olsztyn 1978 : [recenzja] Maksymilian Grzegorz Jerzy Sikorski (aut. dzieła rec.) s. 103-106
O korespondencji Mikołaja Kopernika Jerzy Sikorski Jerzy Drewnowski (aut. dzieła rec.) s. 103-111
Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w latach 1961-1981 Jerzy Sikorski s. 113-140
Z zagadnień organizacji pracy badawczej i warsztatu naukowego Mikołaja Kopernika Jerzy Sikorski s. 131-166
Obchody 100 rocznicy powstania styczniowego w województwie olsztyńskim Jerzy Sikorski s. 139-143
Kanonikat - ołtarz - grób : obsada kanonikatów a przydział ołtarzy oraz kwestia pochówków w katedrze fromborskiej w XV-XVIII wieku Jerzy Sikorski s. 157-216
Konferencja naukowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, poświęcona problematyce rewizjonizmu zachodnioniemieckiego Jerzy Sikorski s. 158-159
Z tradycji kultu Mikołaja Kopernika w Olsztynie w okresie dwudziestolecia Jerzy Sikorski s. 169-171
Mikołaj Kopernik na Warmii : chronologia życia i działalności [cz. 4] Jerzy Sikorski s. 201-238
"600 lat Barczewa", Bohdan Koziełło-Poklewski, Olsztyn 1964 : [recenzja] Jerzy Sikorski Bohdan Koziełło-Poklewski (aut. dzieła rec.) s. 235-236
W sprawie datowania śmierci Mikołaja Kopernika Jerzy Sikorski s. 261-274
"Rocznik Olsztyński" (1958-1997) Jerzy Sikorski s. 295-315
Mikołaj Kopernik na Warmii : chronologia życia i działalności Jerzy Sikorski s. 309-338
Grunwald - problemy wybrane Jerzy Sikorski Andrzej Nadolski (aut. dzieła rec.) s. 347-357
"Frombork", Jerzy Sikorski, Tadeusz Piaskowski, Olsztyn 1972 : [recenzja] Elżbieta Celińska Tadeusz Piaskowski (aut. dzieła rec.) Jerzy Sikorski (aut. dzieła rec.) s. 360-361
Nowe copernicana Jerzy Sikorski s. 363-369
"Dzieje Warmii i Mazur w zarysie, t. 1", opr. zb., red. Jerzy Sikorski i Stanisław Szostakowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Marian Dygo Jerzy Sikorski (aut. dzieła rec.) Stanisław Szostakowski (aut. dzieła rec.) s. 387
Olsztyńskie środowisko naukowe i jego badania nad historią i współczesnością Warmii i Mazur Jerzy Sikorski s. 407-418
"Mikołaj Kopernik na Warmii. Chronologia życia i działalności", Jerzy Sikorski, Olsztyn 1968 : [recenzja] Jadwiga Kozicka Jerzy Sikorski (aut. dzieła rec.) s. 414-415
"Kilka uwag o bitwie pod Grunwaldem", Wiesław Majewski, "Zapiski Historyczne" T. XXV, 1960, z. 2 : [recenzja] Jerzy Sikorski Wiesław Majewski (aut. dzieła rec.) s. 424-427
Dokąd idziesz Wojtusiu... Jerzy Sikorski s. 425-428
Mikołaj Kopernik na Warmii : chronologia życia i działalności [cz. 2] Jerzy Sikorski s. 429-462
Z zagadnień biograficznych Mikołaja Kopernika w nowszej literaturze Jerzy Sikorski s. 442-450
Konferencja poświęcona monografiom miast i powiatów Jerzy Sikorski s. 476-482
    Zacytuj
  • Udostępnij
Współpraca środowisk humanistycznych Poznania i Olsztyna (1945-1955) Jerzy Sikorski s. 487-500
XI Międzynarodowy Kongres Historii Nauki Jerzy Sikorski s. 496-498
"Polska czyli o położeniu, ludności, obyczajach, urzędach i sprawach publicznych Królestwa Polskiego księgi dwie", Marcin Kromer, przekład Stefana Kazikowskiego, wstęp i oprac. Romana Marchwińskiego, Olsztyn 1977 : [recenzja] Jerzy Sikorski Stefan Kazikowski (aut. dzieła rec.) Marcin Kromer (aut. dzieła rec.) Roman Marchwiński (aut. dzieła rec.) s. 506-509
Wokół dominium warmińskiego Jerzy Sikorski s. 568-569
Dziesięć lat działalności Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego 1991-2001 Jerzy Sikorski s. 573-582
Mikołaj Kopernik na Warmii : chronologia życia i działalności [cz. 3] Jerzy Sikorski s. 591-624
"Moje serce zawsze polskie..." : o Wojciechu Kętrzyńskim w 160-lecie jego urodzin Jerzy Sikorski s. 601-610
Wieża, dom i obserwatorium fromborskie Mikołaja Kopernika oraz jego folwarki Jerzy Sikorski s. 619-645
Komitet Kopernikowski przy Wojewódzkim Komitecie Frontu Jedności Narodu w Olsztynie Jerzy Sikorski s. 679-680
Plany środowisk naukowych Torunia, Krakowa i Olsztyna w związku z jubileuszem 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika Jerzy Sikorski s. 680-685