Znaleziono 5 artykułów

Leon Sikorski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Założenia metodyczno-programowe kursu języka polskiego dla cudzoziemców-ekonomistów Leon Sikorski s. 19-22
Dydaktyczno-językowe aspekty korelacji w nauczaniu cudzoziemców Leon Sikorski s. 87-92
"O ekonomii po polsku : podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców : poziom średniozaawansowany", Magdalena Szelc-Mays, Paweł Długosz, Kraków 1999 : [recenzja] Leon Sikorski Paweł Długosz (aut. dzieła rec.) Magdalena Szelc-Mays (aut. dzieła rec.) s. 159-161
Rosyjskie interferencje graficzne w nauczaniu języka polskiego jako obcego Tadeusz Lewaszkiewicz Leon Sikorski s. 191-199
Z prac nad polskim słownikiem ekonomicznym minimum Leon Sikorski s. 229-236