Znaleziono 5 artykułów

Mirosław Sitarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relations between Church and State in "Gaudium et Spes" Mirosław Sitarz s. 185-202
"Kolegium Konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim", Mirosław Sitarz, Lublin 1999 : [recenzja] Józef Wroceński Mirosław Sitarz (aut. dzieła rec.) s. 248-252
"Polskie prawo wyznaniowe", Józef Krukowski, Krzysztof Warchałowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Mirosław Sitarz Józef Krukowski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Warchałowski (aut. dzieła rec.) s. 249-252
"Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku", Mirosław Sitarz, Lublin 2008 : [recenzja] Wojciech Góralski Mirosław Sitarz (aut. dzieła rec.) s. 367-375
"Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim”, redakcja Sławoj Leszek Głódź, Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, Lublin 2013 : [recenzja] Marcin Nabożny Władysław Wyszowadzki Sławoj Leszek Głódź (aut. dzieła rec.) Józef Krukowski (aut. dzieła rec.) Mirosław Sitarz (aut. dzieła rec.) s. 575-590
    Zacytuj
  • Udostępnij