Znaleziono 41 artykułów

Bronisław Sitek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Bronisław Sitek s. 5-6
«Convivium», «cena» i «donum munus» w Antycznym Rzymie a współczesne dylematy korupcji wybroczej («crimen ambitus») Bronisław Sitek s. 5-15
«Abigeatus crimen» : ze studiów nad «crmina extraordinaria» Bronisław Sitek s. 5-28
Wymierzanie infamii za przestępstwa wojskowe : przyczynek do studiów nad rzymskim procesem karnym Bronisław Sitek s. 5-13
Słowo wstępne Bronisław Sitek s. 7-8
Tres facere existimat "collegium" Bronisław Sitek s. 23-34
Karnoprawny zakaz stosunków kazirodczych Bronisław Sitek Małgorzata Szwejkowska s. 31-47
Prokreacyjna funkcja małżeństwa : przyczynek do studiów prawnoporównawczych nad związkiem prokreacji z małżeństwem Bronisław Sitek s. 35-43
«Qui aedes acervumve frumenti iuxta domum positum combusserit» : podstawy prawne ścigania oraz znamiona przestępstwa podpalenia w starożytnym Rzymie Bronisław Sitek s. 41-52
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ewolucja odpowiedzialności za sprzedajność (concussio) w prawie rzymskim Bronisław Sitek s. 47-57
In dubio magis contra fiscum est respondendum (D.49.14.10) Bronisław Sitek s. 55-62
Stosowanie infamii w ustawodawstwie religijnym cesarzy rzymskich Bronisław Sitek s. 61-74
Confiscation and nationalization as a timeless device of religious intolerance Bronisław Sitek s. 103-112
The importance of systematization of law according to Gaius. Historical view Bronisław Sitek s. 111-124
Odpowiedzialność 'agrimensores' a odpowiedzialność geodetów Bronisław Sitek s. 123-148
"Infamia w ustawodawstwie cesarzy rzymskich", Bronisław Sitek, Olsztyn 2003 : [recenzja] Aldo Petrucci Bronisław Sitek (aut. dzieła rec.) s. 131-134
Prawo do życia a jakość życia w wielokulturowej Europie : V Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka, Olsztyn, 30-31 maja 2005 Bronisław Sitek s. 139-142
Nierozwiązywalność małżeństwa w nauczaniu Ojców Kościoła Bronisław Sitek s. 147-160
Zadania "municipium" w świetle "lex Irnitana" : przyczynek do studiów nad prawem municypalnym w starożytnym Rzymie Bronisław Sitek s. 159-171
Najem mieszkań w czasach Plauta Bronisław Sitek s. 181-188
Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Romanistycznej "Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim : wspłłczesne spostrzeżenia", Kętrzyn, 28-29 maja 2012 r. Bronisław Sitek s. 209-212
«Roma communis nostra patria est» (D. 50.1.33), czy może «Europa communis nostra patria est»? Bronisław Sitek s. 219-229
Sprawozdanie z Sympozjum Romanistów Polskich, Sucha Beskidzka, 1-4 maja 1013 r. Bronisław Sitek s. 219-221
Helsińska Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie J.-L. Tauran Bronisław Sitek (tłum.) s. 223-232
Munus i status prawny nauczyciela religii Gaetano Dammacco Bronisław Sitek (tłum.) s. 233-243
"Diritto commerciale romano : profilo storico", Pietro Cerami, Andrea Di Porto, Aldo Petrucci, Torino 2004 : [recenzja] Bronisław Sitek Pietro Cerami (aut. dzieła rec.) Aldo Petrucci (aut. dzieła rec.) Andrea Di Porto (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Remotio ab ordinem" wydalenie dekuriona (radnego) z "ordo decurionum" (rady miasta) Bronisław Sitek s. 249-267
"Le cause di canonizzazione dei Santi", Fabian Veraja, Città del Vaticano 1992 : [recenzja] Bronisław Sitek Fabian Veraja (aut. dzieła rec.) s. 259-261
"La responsabilità del „iudex privatus”", Roberto Scevola, Milano 2004 : [recenzja] Bronisław Sitek Roberto Scevola (aut. dzieła rec.) s. 259-260
Wpływ rzymskiego prawa publicznego na ustawy municypalne w świetle «Tabula Heracleensis» i «lex Irnitana» : studium prawno-porównawcze Bronisław Sitek s. 263-277
"Trwałość i nierozerwalność małżeństwa : ze studiów nad małżeństwem w prawie rzymskim, kanonicznym Kościoła katolickiego i polskim prawie cywilnym", Bronisław Sitek, Olsztyn 2002 : [recenzja] Henryk Stawniak Bronisław Sitek (aut. dzieła rec.) s. 277-281
Kolokwium habilitacyjne dra Jana Zabłockiego Bronisław Sitek s. 279
"La responsalità politica della Chiesa", Giuseppe Angelini [et al.], Milano 1994 : [recenzja] Bronisław Sitek Giuseppe Angelini (aut. dzieła rec.) s. 288-291
"La funzione di insegnare della Chiesa. XIX incontro di Studio Passo della Mendola - Trento 29 giugno-3 luglio 1992", Milano 1994 : [recenzja] Bronisław Sitek s. 291-293
Miedzynarodowe seminarium "Perspektywa unifikacji europejskiego prawa zobowiązań. Wymiania doświadczeń kultury prawnej państw europejskich" (Olsztyn, 20 kwietnia 2007 r.) Bronisław Sitek s. 325-326
  Zacytuj
 • Udostępnij
Sprawozdanie z seminarium polsko-hiszpańskiego (Olsztyn, 19 kwietnia 2008 r.) Bronisław Sitek s. 327
  Zacytuj
 • Udostępnij
VIII Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka (Olsztyn, 30-31 maja 2008 r.) Bronisław Sitek Magdalena Sitek s. 329-331
  Zacytuj
 • Udostępnij
Bezpieczeństwo imprez masowych w antycznym Rzymie na tle współczesnych rozwiązań Bronisław Sitek s. 331-341
"Diritto degli enti locali", Francesco Staderini, Padowa 2009 : [recenzja] Bronisław Sitek Francesco Staderini (aut. dzieła rec.) s. 335-336
«ne quit coematur supprimatur» : regulacje prawne ograniczające działania monopolistyczne w świetle cap. LXXV «lex Irnitana» a a współczesne rozwiązania prawnoadministracyjne Bronisław Sitek s. 345-352
"„Negotium mix tum cum donatione” : orogini terminologiche e concentuali", Roberto Scevola, Milano 2008 : [recenzja] Bronisław Sitek Roberto Scevola (aut. dzieła rec.) s. 539-540
  Zacytuj
 • Udostępnij