Znaleziono 5 artykułów

Piotr Sitkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki mające wpływ na skuteczność interwencji wobec osób niedostosowanych społecznie Piotr Sitkiewicz s. 133-137
"Wyobraźnia a biografia : młody Słowacki i ciągi dalsze", Kwiryna Ziemba, indeks oprac. Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2006 : [recenzja] Jerzy Borowczyk Piotr Sitkiewicz (aut. dzieła rec.) Kwiryna Ziemba (aut. dzieła rec.) s. 220-226
"Gotyk i pisarze : topika opisu katedry", Małgorzata Czermińska, indeks: Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2005 : [recenzja] Adam Dziadek Małgorzata Czermińska (aut. dzieła rec.) Piotr Sitkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 234-238
"Kapłan i fryzjer : żywioł materialno-cielesny w utworach Georga Büchnera, Witolda Gombrowicza, Mirona Białoszewskiego, Helmuta Kajzara", Mateusz Kanabrodzki, indeks: Piotr Sitkiewicz, Gdańsk 2004 : [recenzja] Izabela Tomczyk Mateusz Kanabrodzki (aut. dzieła rec.) Piotr Sitkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 248-254
"Mieć dziecko? Antropologiczna problematyka postaw prokreacyjnych", Bernard Hałaczek, Warszawa 1989 : [recenzja] Piotr Sitkiewicz Bernard Hałaczek (aut. dzieła rec.) s. 288-289