Znaleziono 17 artykułów

Dariusz Skórczewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia literatury w objęciach Darwina? Dariusz Skórczewski s. 21-42
Wobec eurocentryzmu, dekolonizacji i postmodernizmu : o niektórych problemach teorii postkolonialnej i jej polskich perspektywach Dariusz Skórczewski s. 33-55
Czy krytyka literacka jest sztuką? : wokół jednego z wątków międzywojennych sporów o granice krytyki Dariusz Skórczewski s. 45-73
"Sen srebrny Salomei", czyli parada hybryd Dariusz Skórczewski s. 47-75
Od Murzynka Bambo do Hansa Castorpa, czyli co postkolonializm może zaoferować poloniście Dariusz Skórczewski s. 81-92
Postkolonialna Polska : projekt (nie)możliwy Dariusz Skórczewski s. 100-112
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kilka myśli o romantyzmie i Słowackim z postkolonializmem w tle Dariusz Skórczewski s. 117-143
Od sowietologii do postkolonializmu Dariusz Skórczewski s. 121-134
Dlaczego Paweł Huelle napisał "Castorpa"? Dariusz Skórczewski s. 148-157
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Spory o krytykę literacką w dwudziestoleciu międzywojennym", Dariusz Skórczewski, Kraków 2002 : [recenzja] Maciej Gorczyński Dariusz Skórczewski (aut. dzieła rec.) s. 193-199
Dokąd zmierza humanistyka? : o sytuacji wewnątrz i wokół dyskursu humanistycznego ( (i teoretycznoliterackiego) na Zachodzie, postkolonializmie i... etyce Dariusz Skórczewski s. 199-211
    Zacytuj
  • Udostępnij
Polska postkolonialna przygoda Krzysztof Zajas Dariusz Skórczewski (aut. dzieła rec.) s. 215-227
"Zatajony artysta : o Wacławie Borowym : 1890-1950", wybór szkiców i wspomnień: Andrzej Biernacki, indeks zestawił Andrzej Paluchowski, Lublin 2005 : [recenzja] Dariusz Skórczewski Andrzej Biernacki (aut. dzieła rec.) Andrzej Paluchowski (aut. dzieła rec.) s. 222-229
"Sprawa Irzykowskiego i Boya" : wokół głośnego epizodu międzywojennego sporu o krytykę Dariusz Skórczewski s. 223-231
"Katastrofizm - personalizm - realizm : o krytyce literackiej Kazimierza Wyki w latach 1932-1948", Małgorzata Krakowiak, Kraków 2001 : [recenzja] Dariusz Skórczewski Małgorzata Krakowiak (aut. dzieła rec.) s. 223-233
"Interpretation and Overinterpretation", Umberto Eco, Richard Rorty, Jonathan Culler and Christine Brooke-Rose, edited by Stefan Collini, Cambridge 1992 : [recenzja] Dariusz Skórczewski Christine Brooke-Rose (aut. dzieła rec.) Stefan Collini (aut. dzieła rec.) Jonathan Culler (aut. dzieła rec.) Umberto Eco (aut. dzieła rec.) Richard Rorty (aut. dzieła rec.) s. 235-240
Między pedagogiką uniwersytecką a pedagogiką narodową, czyli teoria postkolonialna w narzędziowni polonisty Dariusz Skórczewski s. 303-314