Znaleziono 8 artykułów

Janusz Skarbek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Koncepcja nauki w pozytywizmie polskim", Janusz Skarbek, Wrocław 1968 : [recenzja] Stefan Zamecki Janusz Skarbek (aut. dzieła rec.) s. 121-125
"Pozytywistyczna teoria wiedzy", Janusz Skarbek, Warszawa 1995 : [recenzja] Stefan Zamecki Janusz Skarbek (aut. dzieła rec.) s. 151-160
Henryk Elzenberg (1887-1967) Janusz Skarbek s. 155-174
"Koncepcja nauki w pozytywizmie polskim", Janusz Skarbek, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968 : [recenzja] Maria Wierzbicka Janusz Skarbek (aut. dzieła rec.) s. 157-161
Waldemar Rolbiecki (1927-2002) Janusz Skarbek s. 191-202
Krakowskie posiedzenie naukowe Działu Historii Nauk Społecznych i Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Janusz Skarbek s. 455-456
Pierwsze posiedzenie nowej kadencji Rady Naukowej Janusz Skarbek s. 468-469
Posiedzenia naukowe zespołu Historii Nauki Polskiej XIX w. Janusz Skarbek s. 664-665