Znaleziono 3 artykuły

Ryszard Skarbek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestępstwa z ustawy o związkach zawodowych Henryk Popławski Ryszard Skarbek s. 32-43
Uwagi na temat kryterium wartości zagarniętego mienia społecznego (artykuł dyskusyjny) Ryszard Skarbek s. 58-62
„Prawne gwarancje stosowania prawa i reżym socjalistycznej praworządności”, red. W. M. Gorszeniew, Jarosławl 1976 : [recenzja] Ryszard Skarbek W. M. Gorszeniew (aut. dzieła rec.) s. 90-94