Znaleziono 3 artykuły

Alina Skibińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie warstw pośrednich obustronnie pokrytymi foliami z żywic sztucznych do dublowania obrazów Maria Roznerska Alina Skibińska s. 87-114
Zastosowanie warstw pośrednich obustronnie pokrytych foliami z żywic sztucznych do dublowania obrazów : część II Maria Roznerska Alina Skibińska s. 101-136
Komputerowy program dokumentacji stratygraficznej zabytków ruchomych Lech Jagodziński Alina Skibińska Sławomir Skibiński s. 290-295