Znaleziono 20 artykułów

Sławomir Skibiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O potrzebie rewaloryzacji wczesnośredniowiecznej rotundy i palatium na Ostrowie Lednickim Piotr Koziej Sławomir Skibiński s. 20-36
Problematyka badawcza i konserwatorska pomnika św. Trójcy w Bańskiej Szczawnicy Janusz Krause Sławomir Skibiński Michał Urbanowski Andrzej Wawrzeńczak s. 21-34
Zastosowanie komputerowej analizy obrazów wizyjnych standardu VHS do badań przyczyn niszczenia budowli centrum ceremonialnego kultury Nasca : stanowisko Cahuachi, k/Nascua, Peru Lech Jagodziński Sławomir Skibiński s. 42-48
Oczyszczanie marmurowej rzeźby z nawarstwień gipsowych metodą elektrodializy membranowej Paweł Kopaczyński Sławomir Skibiński s. 55-58
Wpływ fotostabilizatorów na stabilność żywicy epoksydowej Epidian 5, utwardzonej metylenodwuaniliną Maria Rudy Sławomir Skibiński s. 65-82
Komputerowe wspomaganie analizy i odczytywania pisma Sławomir Skibiński s. 77-84
Badania materiałoznawcze kamiennych tworzyw architektonicznych Sławomir Skibiński s. 94-109
Usuwanie nawarstwień gipsowych z kamieni metodą elektrodializy membranowej Daniel Kwiatkowski Sławomir Skibiński s. 105-120
Przyczyny zniszczeń elewacji Starego Ratusza w Poznaniu Sławomir Skibiński s. 116-132
Konserwacja murów z cegły suszonej na słońcu Sławomir Skibiński s. 123-134
Odpowiedź na recenzję Prof. W. Domasłowskiego Sławomir Skibiński s. 130-132
Wpływ promieniowania nadfioletowego na parametry niektórych farb akrylowych Jerzy Ciabach Stanisław Kamiński Sławomir Skibiński s. 139-143
Problematyka badawczo-konserwatorska budowli centrum ceremonialnego Cahuachi (Peru) Sławomir Skibiński Tomasz Wilde s. 159-166
Efektywność odsalania kamieni metodą elektrodializy membranowej Sławomir Skibiński s. 187-197
Zastosowanie multispektralnej komputerowej analizy obrazów dla potrzeb diagnostyki konserwatorskiej Sławomir Skibiński s. 190
Przyczynek do badań technologii budowlanej światyń wieżowych Czamów (Wietnam) Sławomir Skibiński Andrzej Wawrzeńczak s. 201-207
Udział soli rozpuszczalnych w wodzie w procesach niszczenia kamiennych obiektów zabytkowych oraz konserwatorskie sposoby ograniczania ich działania Sławomir Skibiński s. 244-258
Badania technologii budowlanej świątyń wieżowych Czamów Sławomir Skibiński s. 254-266
Komputerowy program dokumentacji stratygraficznej zabytków ruchomych Lech Jagodziński Alina Skibińska Sławomir Skibiński s. 290-295
6th International conference on the conservation of earthen architecture "ADOBE 90" = szósta międzynarodowa konferencja konserwacji glinianej architektury "ADOBE 90" Sławomir Skibiński s. 314-315