Znaleziono 4 artykuły

Joanna Skibska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocenianie włączające w praktyce edukacyjnej jako szansa zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Joanna Skibska s. 19-28
Neuroplastyczność mózgu wsparciem rozwojowym dziecka we wczesnym dzieciństwie Joanna Skibska s. 79-92
Edukacja włączająca w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – analiza segmentacyjna Doniesienia z badań Joanna Skibska s. 161-174
Modalność znaku Joanna Skibska s. 321-328