Znaleziono 1 artykuł

Marta Skorko-Barańska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wilno jako ognisko oświaty w latach próby : świadectwa o szkole lat 1939-1945", pod red. Elżbiety Feliksiak, Marty Skorko-Barańskiej, Białystok 1991 : [recenzja] Leszek Zasztowt Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) Marta Skorko-Barańska (aut. dzieła rec.) s. 207-209