Znaleziono 4 artykuły

Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Językowa kreacja matki w "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej Elżbieta Skorupska-Raczyńska s. 189-205
Barwy w językowej kreacji ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej Elżbieta Skorupska-Raczyńska s. 211-228
"Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej : studium językowo-stylistyczne", Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski 2013 : [recenzja] Jowita Żurawska-Chaszczewska Elżbieta Skorupska-Raczyńska (aut. dzieła rec.) s. 291-296
Językowa kreacja rodziny żydowskiej w powieści "Meir Ezofowicz" Elizy Orzeszkowej Elżbieta Skorupska-Raczyńska s. 311-331