Znaleziono 10 artykułów

Rościsław Skręt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Roman Pilat (1846 - 1906) Rościsław Skręt s. 69-73
"Władysław Nehring jako badacz polskiego piśmiennictwa", Rościsław Skręt, Kraków 1970 : [recenzja] Hanna Filipkowska Rościsław Skręt (aut. dzieła rec.) s. 171
"O badaniach Stanisława Pigonia nad literaturą romantyczna", Rościsław Skręt [w:] "Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Praca zbiorowa pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza", Kraków 1972 : [recenzja] Izabela Jarosińska Rościsław Skręt (aut. dzieła rec.) s. 199
"Kazimierz Brodziński jako historyk literatury", Rościsław Skręt, Warszawa-Kraków 1962, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Prace Komisji Historycznoliterackiej, Numer 3, redaktor naukowy Stanisław Pigoń, s. 150, 2 nlb. : [recenzja] Zbigniew Nowak Rościsław Skręt (aut. dzieła rec.) s. 206-211
"Poezje", tom 1: "Utwory wydane za życia poety", tom 2: "Utwory nie wydane za życia poety", Kazimierz Brodziński, opracował i wstępem poprzedził Czesław Zgorzelski, Wrocław 1959, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, seria: „Dzieła”, pod redakcją Stanisława Pigonia, s. XLI, 1 nlb., 579, 3 nlb. + 9 ilustracji; 550, 2 nlb. + 8 ilustracji : [recenzja] Rościsław Skręt Kazimierz Brodziński (aut. dzieła rec.) s. 240-248
"Wsród gawędziarzy, pamiętnikarzy i uczonych galicyjskich. Studia i sylwety z życia umysłowego Galicji XIX w.", t. 1-2, Henryk Barycz, Kraków 1963, Wydawnictwo Literackie, s. 426, 2 nlb. + 23 wklejki ilustr.; 390, 2 nlb. + 18 wklejek ilustr. : [recenzja] Rościsław Skręt Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 273-278
"Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. O sposobach syntetycznego ujmowania literatury w I połowie w. XIX", Stefan Sawicki, Warszawa 1969, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 310, 2 nlb. + errata na wklejce : [recenzja] Rościsław Skręt Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 275-281
"Historiografia literatury polskiej w XIX stuleciu", Rościsław Skręt, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1986 : [recenzja] Zbigniew Przybyła Rościsław Skręt (aut. dzieła rec.) s. 283-291
"Kazimierz Brodziński", Alina Witkowska, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 14, ss. 362, 2 nlb. + 16 wklejek ilustr. + errata na wklejce; "Antoni Malczewski", Maria Dernałowicz, indeks zestawił Lech Sokół, Warszawa 1967, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 13, ss. 226, 2 nlb. + 8 wklejek ilustr.; "Narcyza Żmichowska", Marian Stępień, redagowała i indeks zestawiła Halina Sołdaczuk, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, «Ludzie Żywi», 16, ss. 520 + 16 wklejek ilustr. : [recenzja] Rościsław Skręt Maria Dernałowicz (aut. dzieła rec.) Lech Sokół (aut. dzieła rec.) Halina Sołdaczuk (aut. dzieła rec.) Marian Stępień (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 326-334
"Karol Mecherzyński jako historyk literatury", Rościsław Skręt, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.66, Kraków 1987 : [recenzja] Katarzyna Mroczek Rościsław Skręt (aut. dzieła rec.) s. 335