Znaleziono 8 artykułów

Edward Skrętowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w postępowaniu karnym Edward Skrętowicz s. 83-87
Wykorzystanie przez sądy rejonowe opinii biegłych i powstające na tym tle uchybienia procesowe w postępowaniu cywilnym : wybrane zagadnienia Edward Skrętowicz s. 86-94
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Edward Skrętowicz s. 88-96
Z zagadnień kolegialnego orzekania w sprawach karnych Edward Skrętowicz s. 94-102
Głosy czytelników Edward Skrętowicz s. 96-98
"Kodeks postępowania karnego z komentarzem", Jan Grajewski, Edward Skrętowicz, Gdańsk 1996 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Jan Grajewski (aut. dzieła rec.) Edward Skrętowicz (aut. dzieła rec.) s. 175-181
"Iudex inhabilis i iudex suspectus w polskim procesie karnym", Edward Skrętowicz, Lublin 1994 : [recenzja] Lech K. Paprzycki Edward Skrętowicz (aut. dzieła rec.) s. 178-181
Funkcja oraz istota ustnych motywów i uzasadnienia wyroku w procesie karnym Edward Skrętowicz s. 275-283