Znaleziono 16 artykułów

Józef Skrzypek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prasa warszawska i krakowska (galicyjska) na przełomie lat sześćdziesiątych XIX wieku w ocenie ówczesnych pisarzy i publicystów : część II Józef Skrzypek s. 5-11
Tygodnik "Żołnierz Polski we Włoszech" w 1919 r. Józef Skrzypek s. 39-48
Echa spraw polskich w prasie włoskiej w okresie wybuchu I wojny światowej (1914-maj 1915) Józef Skrzypek s. 58-73
"Przegląd Emigracyjny" 1892-1894 Józef Skrzypek s. 103-116
"Il <Rimino> : una delle prime <Gazette> d'Italia : saggio strorico sui primordi della stampa", Nevio Matteini, Rimini 1967 : [recenzja] Józef Skrzypek Nevio Matteini (aut. dzieła rec.) s. 125
Czasopiśmiennictwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej pod koniec XIX wieku (1866-1900) : przegląd bibliograficzno-materiałowy Józef Skrzypek s. 126-169
"Zołotaja Orda : oczerk istorii Ulusa Dżuczi w period słozenia i rascwieta w XIII-XIV ww", B. Grekow i A. Jakubowskij, 1937 : [recenzja] Józef Skrzypek B. Grekow (aut. dzieła rec.) A. Jakubowskij (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Tygodnik >>Żołnierz Polski we Włoszech<< w 1919 r.", Józef Skrzypek, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" T. XI (1972) : [recenzja] Andrzej Notkowski Józef Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 169
Do genezy dziennika "Rzeczpospolita" s. 253-256
"<Związkowiec> : monografia pisma polonijnego", Benedykt Heydenkorn, Toronto-Kanada 1963 : [recenzja] Józef Skrzypek Benedykt Heydenkorn (aut. dzieła rec.) s. 275-277
"Prasa warszawska i krakowska (galicyjska) na przełomie lat sześćdziesiątych XIX wieku w ocenie ówczesnych pisarzy i publicystów. Część 1", Józef Skrzypek, "Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" t. XII z.4 (1973) : [recenzja] Elżbieta Modrzewska Józef Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 295
"Katalog poloników periodycznych wydanych za granicą do roku 1939 : zbiory Biblioteki Jagiellońskiej", Kazimiera Tatarowicz, Kraków 1961 : [recenzja] Józef Skrzypek Kazimiera Tatarowicz (aut. dzieła rec.) s. 368-370
"Bibliografia prasy polskiej 1944-1948. Prasa krajowa", pod red. Józefa Skrzypka, Warszawa 1966 : [recenzja] Zygmunt Brocki Józef Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 422-428
Prasa warszawska i krakowska (galicyjska) na przełomie lat sześćdziesiątych XIX wieku w ocenie ówczesnych pisarzy i publicystów : część I Józef Skrzypek s. 441-451
"Prasa niemiecka w Polsce 1918-1939", Tadeusz Kowalak, Warszawa 1971 : [recenzja] Józef Skrzypek Tadeusz Kowalak (aut. dzieła rec.) s. 447-448
Ze źródeł do dziejów prasy polonijnej s. 589-610