Znaleziono 29 artykułów

Zofia Skubała-Tokarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Uniwersytety w Polsce. Rys historyczny", Zofia Skubała-Tokarska, Zbigniew Tokarski, Warszawa 1972 : [recenzja] Eugeniusz Geblewicz Zofia Skubała-Tokarska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Tokarski (aut. dzieła rec.) s. 137-140
Posiedzenia Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Bohdan Jaczewski Roman Schulz Zofia Skubała-Tokarska s. 180-185
Posiedzenia Komitetu Andrzej Kempfi Zofia Skubała-Tokarska s. 191-195
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1965 Zofia Skubała-Tokarska s. 195
"Po drodze w kosmos", Tadeusz Przypkowski, Warszawa 1961 : [recenzja] Zofia Skubała-Tokarska Tadeusz Przypkowski (aut. dzieła rec.) s. 274-275
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN za rok 1959 Zofia Skubała-Tokarska s. 320-334
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki przy Prezydium PAN za rok 1957 Zofia Skubała-Tokarska s. 333-340
Sprawozdania z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN za rok 1960 Zofia Skubała-Tokarska s. 365-376
Sprawozdanie z działalności Komitetu i Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN za rok 1958 Zofia Skubała-Tokarska s. 397-409
„Materiały z zakresu historii techniki, gospodarki i terminologii morskiej” (dodatek do „Biuletynu Instytutu Morskiego”), rok I, nr od 1 do 5, 1955 : [recenzja] Zofia Skubała-Tokarska s. 406-410
Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Komitetu Historii Nauki PAN w dniu 16 grudnia 1958 r. Zofia Skubała-Tokarska s. 410-412
Sesja ku czci Jana Śniadeckiego w 200 rocznicę urodzin, odbyta w Krakowie w dniach 20 i 21.XI.1956 r. Zofia Skubała-Tokarska s. 413-414
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki przy Prezydium PAN za rok 1956 Zofia Skubała-Tokarska s. 421-427
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki przy Prezydium PAN za rok 1955 Zofia Skubała-Tokarska s. 428-437
Plenarne posiedzenie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Zofia Skubała-Tokarska s. 431-433
Ocena dotychczasowej działalności oraz perspektywy rozwoju dalszych prac Komitetu i Zakładu Historii Nauki przy Prezydium PAN Zofia Skubała-Tokarska s. 436-442
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1968 Zofia Skubała-Tokarska s. 443-444
Posiedzenie Komitetu Zofia Skubała-Tokarska s. 455-457
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1964 Zofia Skubała-Tokarska s. 493-495
"Les universités Polonaises", Zofia Skubała, Zbigniew Tokarski, Varsovie 1959 : [recenzja] Waldemar Voisé Zofia Skubała-Tokarska (aut. dzieła rec.) Zbigniew Tokarski (aut. dzieła rec.) s. 494-495
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1966 Zofia Skubała-Tokarska s. 495-496
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1967 Zofia Skubała-Tokarska s. 525-526
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk w roku 1971 Zofia Skubała-Tokarska s. 621-624
Posiedzenia Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN Jerzy Drewnowski Zofia Skubała-Tokarska s. 659-662
Sesja ku czci Macieja z Miechowa Zofia Skubała-Tokarska s. 663-668
Reorganizacja Komitetu i Zakładu Historii Nauki przy Prezydium PAN Zofia Skubała-Tokarska s. 671
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk w roku 1969 Zofia Skubała-Tokarska s. 679-682
Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk w roku 1970 Zofia Skubała-Tokarska s. 717-721
"Historia nauki polskiej", t. IV: "1863-1918", Zofia Skubała-Tokarska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987 : [recenzja] Józef Piłatowicz Zofia Skubała-Tokarska (aut. dzieła rec.) s. 1033-1040