Znaleziono 47 artykułów

Stefania Skwarczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pojęcie literatury stosowanej Stefania Skwarczyńska s. 1-24
Ze studiów o istotności i istocie rodzajów literackich : część druga Stefania Skwarczyńska s. 1-17
Próba teorji rozmowy Stefania Skwarczyńska s. 1-51
Przedmiot, metoda i zadania teorii literatury Stefania Skwarczyńska s. 6-27
Z literackiej historii Mickiewiczowskiego obrazu retorycznego "Kościół bez Boga" Stefania Skwarczyńska s. 27-43
Z dziejów inkarnacji poetyckich toposu "Ubi sunt...?" Stefania Skwarczyńska s. 29-51
Mickiewicz w kręgu idei i postulatów Sulzera Stefania Skwarczyńska s. 29-45
Aspekt genologiczny "Fraszek" Jana Kochanowskiego Stefania Skwarczyńska s. 53-86
Kształt artystyczny drugiej wersji Mickiewiczowskiej "Historii przyszłości" Stefania Skwarczyńska s. 69-90
Juliusz Kleiner (1886-1957) Stefania Skwarczyńska s. 106-113
"Wokół teatru i literatury. / Studia i szkice Hanna Filipkowska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 108
"Genezis z ducha" Słowackiego wobec "Confessiones" św. Augustyna Stefania Skwarczyńska s. 114-121
"Pomiędzy historią a teorią literatury", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1975 : [recenzja] Ryszard Nycz Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) M.-B. Fedewicz (tłum.) s. 129-132
"Mickiewicz w kręgu idei i postulatów Sulzera", Stefania Skwarczyńska, "Pamiętnik Literacki" z. 3 (1973) : [recenzja] Maria Joczowa Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 158
Prawda o pierwszej w Polsce uniwersyteckiej Katedrze Teorii Literatury Stefania Skwarczyńska s. 158-163
Hermann Buddensieg Stefania Skwarczyńska s. 167-173
"Pomiędzy historią a teorią literatury", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1975 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 172
Z paryskich materiałów Mickiewiczowskich : (dokumenty, problemy, zagadki) Stefania Skwarczyńska s. 175-214
Istota improwizacji i jej stanowisko w literaturze Stefania Skwarczyńska s. 185-212
"Kariera literacka form rodzajowych >>silva<<", Stefania Skwarczyńska [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Ewa Szary Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 187
"O paru zagadnieniach poetyki nie podjętych przez badania języka poezji (literatury)", Stefania Skwarczyńska, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Językoznawcze z.54, Kraków 1977 : [recenzja] Ewa Szary-Matywiecka Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 198
Kronika zagraniczna Maria Janion Bolesław W. Lewicki Stefania Skwarczyńska s. 203-210
"Wyspiańskiego symboliczny dramat narodowy jako nowa odmiana rodzajowa polskiego dramatu narodowego", Stefania Skwarczyńska [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Marek Gumkowski Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 206
"Z dziejów inkarnacji poetyckich toposu >>Ubi sunt...<<?", Stefania Skwarczyńska, "Prace Polonistyczne" S.XXXII (1976): [recenzja] Jan Zieliński Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 213
"Wśród dawnych zachodnioeuropejskich paranteli teatralnych Stańczyka z >>Wesela<< Wyspiańskiego", Stefania Skwarczyńska, "Roczniki Humanistyczne KUL", t.XXIV, z.1, Lublin 1978 : [recenzja] Jerzy Bakanacz Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 216
Autour de la théorie de la lettre : quelques paradoxes Stefania Skwarczyńska Agnieszka Delaunay (tłum.) Jean-François Delaunay (tłum.) s. 245-256
"Teoria listu", Stefania Skwarczyńska, na podstawie lwowskiego pierwodruku opracowali Elżbieta Feliksiak i Mariusz Leś, Białystok 2006 : [recenzja] Grzegorz Selwach Elżbieta Feliksiak (aut. dzieła rec.) Mariusz Leś (aut. dzieła rec.) Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 254-256
"Ideowo-artystyczne konstrukcje obrazowe Norwida na bazie lauru i korony cierniowej", Stefania Skwarczyńska, "Przegląd Humanistyczny" nr 3 Anna Bujnowska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 264
"Kierunki w badaniach literackich od romantyzmu do połowy XX wieku", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1984 : [recenzja] Anna Werpachowska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 269
Wartość treściowa kolorów w romantyźmie a dzisiaj : (na tle badania relacji między twórcą a odbiorcą) Stefania Skwarczyńska s. 273-301
U źródeł autobiografii naukowej Stefania Skwarczyńska s. 279-312
"Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu", Wilno 1937 : [recenzja] Stefania Skwarczyńska s. 287-289
"Aspekt genologiczny >>Franciszek<< Jana Kochanowskiego", Stefania Skwarczyńska, "Prace Polonistyczne" Seria XLI (1986): [recenzja] Joanna Krauze-Karpińska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 295
"Miejsce teorii literatury wśród innych dyscyplin literaturoznawczych", Stefania Skwarczyńska [w:] "Problemy wiedzy o kulturze" Red. A.Brodzka, M.Hopfinger, J.Lalewicz, Wrocław 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 302
"Wokół teatru i literatury. (Studia i szkice)", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1970, Instytut Wydawniczy «Pax», ss. 366, 2 nlb. + 3 wklejki ilustr. : [recenzja] Zbigniew Nowak Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 305-311
"Wstęp do nauki o literaturze", tom 3, część 5: "Rodzaj literacki. A. Ogólna problematyka genologii", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1965, Instytut Wydawniczy «Pax», ss. 412 : [recenzja] Stanisław Dąbrowski Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 309-329
Lipski "Hermes" - lektura filomacka Stefania Skwarczyńska s. 315-351
"W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1985 : [recenzja] Joanna Zawadzka Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 338
Dwa nieznane listy Garczyńskiego Stefania Skwarczyńska s. 360-366
"Pomiędzy historią a teorią literatury", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1975 : [recenzja] Elżbieta Feliksiak Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 382-394
Przyczynek do badań nad mistyką Słowackiego Stefania Skwarczyńska s. 460-467
"Dwie Grażyny", Kazimierz Breitmeier, Jasło 1927 ; "Szkice literackie", Kazimierz Breitmeier, Jasło 1927 : [recenzja] Stefania Skwarczyńska Kazimierz Breitmeier (aut. dzieła rec.) s. 476-479
"Zawsze o nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu", Stanisław Pigoń, Kraków 1960, Wydawnictwo Literackie, Biblioteka Studiów Literackich, s. 292 + 9 ilustracji : [recenzja] Stefania Skwarczyńska Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 543-549
"Mickiewiczowskie «powinowactwa z wyboru»", Stefania Skwarczyńska, Warszawa 1957, Instytut Wydawniczy PAX, s. 664 + 20 ilustracji i 1 kartka erraty : [recenzja] Alina Witkowska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 549-564
"Zagadnienia Rodzajów Literackich", półrocznik, redakcja: Stefania Skwarczyńska, Jan Trzynadlowski, Witold Ostrowski, łódź 1958-1960, Zakład Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I, tom 1, stron 226; tom 2, zeszyt 1 (2), stron 175, 3 nlb; zeszyt 2 (3), stron 186; tom 3, zeszt 1 (4), stron 176 : [recenzja] Czesław Zgorzelski Witold Ostrowski (aut. dzieła rec.) Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 571-578
Ze studjów o istotności i istocie rodzajów literackich : część pierwsza Stefania Skwarczyńska s. 574-590
"Spór o Mickiewicza-Katolika", Stefania Skwarczyńska, Życie i Myśl, 1955, nr 2/3, s. 131-165 : [recenzja] Zofia Stefanowska Stefania Skwarczyńska (aut. dzieła rec.) s. 581-589