Znaleziono 2 artykuły

Hubert Skwarczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym skarbowym Hubert Skwarczyński s. 53-66
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych jako nowy rodzaj odpowiedzialności za czyny zabronione pod groźbą kary Hubert Skwarczyński s. 84-98