Znaleziono 18 artykułów

Leonard Smołka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Centrala prasowa Związku Polaków w Niemczech (1923-1939) Leonard Smołka s. 33-60
Publicystyka Bolesława Limanowskiego o Prusach Wschodnich (po 1918 roku) Leonard Smołka s. 51-68
Prasa polska w Niemczech w okresie międzywojennym Leonard Smołka s. 85-97
"Stosunki polsko-niemieckie. Integracja i rozwój ziem zachodnich i północnych", praca zbiorowa pod red. B. Jałowieckiego i J. Przewłockiego, Katowice 1980 : [recenzja] Leonard Smołka B. Jałowiecki (aut. dzieła rec.) J. Przewłocki (aut. dzieła rec.) s. 86-92
"Wydawnictwo <Gazety Olsztyńskiej> w latach 1918-1939", J. Chłosta, Olsztyn 1977 : [recenzja] Leonard Smołka J. Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 101-110
Rola prasy i czasopiśmiennictwa w kształtowaniu polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku Leonard Smołka s. 119-127
"Prasa polska na Śląsku Opolskim 1922-1939", Leonard Smołka, Warszawa ; Wrocław 1976 : [recenzja] Andrzej Notkowski Leonard Smołka (aut. dzieła rec.) s. 131-136
Prusy Wschodnie w życiu i twórczości Bolesława Limanowskiego (przed rokiem 1918) Leonard Smołka s. 179-187
Relacje między prasą a polityką na przykładzie prasy polskiej w Niemczech w latach międzywojennych Leonard Smołka s. 201-210
"Gazeta Olsztyńska" na tle prasy polskiej dzielnicy pruskiej (1886-1939) Leonard Smołka s. 243-265
"Dziennik. T. I-IV : wydanie kompletne rękopisu i luźnych kartek Dziennika wraz z zapisami dziennymi Ochronka Podrzecka 1851-1854 i relacją s. Elżbiety Szkudłapskiej <Ostatnie dni życia i pogrzeb>", Edmund Bojanowski, objaśnił, skoment. i wstępem poprzedził Leonard Smołka, Wrocław 2009 : [recenzja] Zygmunt Zieliński Edmund Bojanowski (aut. dzieła rec.) Leonard Smołka (aut. dzieła rec.) s. 271-276
Sytuacja prawna prasy mniejszościowej w Niemczech w latach międzywojennych Leonard Smołka s. 337-346
"Walka o Mazury", Adam Uziembło, Olsztyn-Białystok 1981 : [recenzja] Leonard Smołka Adam Uziembło (aut. dzieła rec.) s. 413-416
Monografia? Leonard Smołka B. Pleśniarski (aut. dzieła rec.) T. Wróblewska (aut. dzieła rec.) s. 443-450
"Kronika szkoły polskiej w Worytach na Warmii 1930-1939", wstęp i oprac. Tadeusz Filipkowski, Zygmunt Lietz, Olsztyn 1979 : [recenzja] Leonard Smołka Tadeusz Filipkowski (aut. dzieła rec.) Zygmunt Lietz (aut. dzieła rec.) s. 508-512
""Gazeta Olsztyńska" w latach 1886-1939", Andrzej Wakar, Wojciech Wrzesiński, Olsztyn 1986 : [recenzja] Leonard Smołka Andrzej Wakar (aut. dzieła rec.) Wojciech Wrzesiński (aut. dzieła rec.) s. 543-550
"Wokół spraw warmińskich. Rzecz o redaktorach "Gazety Olsztyńskiej" (1886-1939)", Jan Chłosta, Warszawa 1986 : [recenzja] Leonard Smołka Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 551-554
"Seweryn Pieniężny 1890-1940. Redaktor i wydawca spod znaku Rodła", Jan Chłosta, Olsztyn 1980 : [recenzja] Leonard Smołka Jan Chłosta (aut. dzieła rec.) s. 591-594