Znaleziono 1 artykuł

Zofia Smołucha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bibliografia publikacji nauczycieli województwa olsztyńskiego za lata 1945-1985", pod red. Zofii Smołuchy, Olsztyn 1992 : [recenzja] Marian Filipkowski Zofia Smołucha (aut. dzieła rec.) s. 475-477