Znaleziono 5 artykułów

Małgorzata Smolska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan sektora usług na obszarach wiejskich w województwie zachodniopomorskim Wojciech Downar Małgorzata Smolska s. 69-87
Wiedza w organizacji sieciowej Małgorzata Smolska s. 113-127
Sektor usług w województwie zachodniopomorskim w latach 2003-2008 Małgorzata Smolska s. 253-260
Kapitał ludzki w dobie kryzysu Małgorzata Smolska s. 289-300
Klaster jako generator kapitału relacyjnego i jego rola w rozwoju regionu zachodniopomorskiego Małgorzata Smolska s. 323-333