Znaleziono 3 artykuły

A. P. Smotrich

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Gerond i Ptolemei II Filadelf = Herodas and Ptolemy II Philadelphus", A. P. Smotrich, "VDI", 1962, nr 1 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman A. P. Smotrich (aut. dzieła rec.) s. 202
"A review of the book of A. Świderek entitled "W państwie Apolloniosa. Społeczeństwo wczesnoptolemejskie w świetle archiwum Zenona" = "In the Estate of Apollonios. The Early Ptolemaic Society in the Light of the Archive of Zenon", Warsaw 1959", A. P. Smotrich, "VDI", 1964, nr 3 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman A. P. Smotrich (aut. dzieła rec.) s. 202-203
"Papirus z Oksyrynchos nr 2506 i Palinodia Stezychora = The Papyrus no. 2506 from Oxyrhynchus and the Palinode of Stesichorus", A. P. Smotriсh, "Meander", XX, 1965 : [recenzja] Itskhok Fiselevitch Fikhman A. P. Smotrich (aut. dzieła rec.) s. 203