Znaleziono 2 artykuły

Leon Smyczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biuletyn socjologii religii. Cz. 54 Marek Marczewski Leon Smyczek Marcin Zarzecki s. 173-193
"Kryzys moralny czy transformacja wartości? : studium socjologiczne", Janusz Mariański, Lublin 2001 : [recenzja] Leon Smyczek Janusz Mariański (aut. dzieła rec.) s. 242-247