Znaleziono 14 artykułów

Andrzej Sołtan

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedmowa Andrzej Sołtan s. 5-6
Muzeum Historyczne m. st. Warszawy 1936-2006 Andrzej Sołtan s. 7-54
Handel książką i czytelnictwo mieszczańskie w Warszawie w XVI i pierwszej połowie XVII w. Andrzej Sołtan s. 37-84
Wytwórnie guzików w dziewiętnastowiecznej Warszawie i ich produkcja Małgorzata Dubrowska Andrzej Sołtan s. 91-130
"Materiały do dziejów czytelnictwa i oświaty na późnośredniowiecznym Mazowszu", Adam Wolff, Andrzej Sołtan, Warszawa 1999 : [recenzja] Piotr Chojnacki Andrzej Sołtan (aut. dzieła rec.) Adam Wolff (aut. dzieła rec.) s. 144-146
Bornbachowie i ich kamienica Andrzej Sołtan s. 167-196
"Warszawa XVI-XVII wieku", z. 2, pod red. Aliny Wawrzyńczyk i Andrzeja Sołtana, Warszawa 1977 : [recenzja] Maria Sierocka Andrzej Sołtan (aut. dzieła rec.) Alina Wawrzyńczyk (aut. dzieła rec.) s. 169-170
Źródła do dziejów Warszawy popowstaniowej w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym Andrzej Sołtan s. 177-186
Wykazy varsavianów w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie sporządzone w 1939 r. przez Alinę Sokołowską Alina Sokołowska s. 187-240
Obchody Staszicowskie w Muzeum Historycznym Andrzej Sołtan s. 328, 328-0
Ważniejsze wydarzenia muzealne 2001-2002 Andrzej Sołtan s. 429-438
Dorobek wydawniczy Muzeum Historycznego m.st. Warszawy za lata 2000-2012 Andrzej Sołtan s. 456-475
Dorobek wydawniczy Muzeum Historycznego m.st. Warszawy za lata 2000-2012 Andrzej Sołtan s. 456-475
Jerzy Lileyko Andrzej Sołtan s. 492-495