Znaleziono 30 artykułów

Stefan Sołtyszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Paweł VI Stefan Sołtyszewski s. 1-8
    Zacytuj
  • Udostępnij
Ojciec św. Jan XXII Stefan Sołtyszewski s. 1-4
Konferencja Biskupów Stefan Sołtyszewski s. 29-43
Kronika soborowa (14.IX-8.XII.1965) Stefan Sołtyszewski s. 141-154
Uprawnienia i przywileje biskupów w świetle Motu Proprio Pawła VI "Pastorale Munus" Stefan Sołtyszewski s. 153-187
Kronika soborowa (14.IX-21.IX.1964) Stefan Sołtyszewski s. 192-205
Wakans Stolicy Apostolskiej i wybór papieża w świetle motu proprio Jana XXIII "Summi Pontificis Electio" Stefan Sołtyszewski s. 233-258
Prawa i obowiązki witrykusów w polskim ustawodastwie synodalnym Stefan Sołtyszewski s. 263-287
Encyklika społeczna "Mater et magistra" Stefan Sołtyszewski s. 269-280
Synod Biskupów Stefan Sołtyszewski s. 287-300
Komisje soborowe Stefan Sołtyszewski s. 303-319
Z przygotowań do II Watykańskiego Soboru Powszechnego Stefan Sołtyszewski s. 311-315
Dochody kościelne pod zarządem witrykusów w polskim ustawodastwie synodalnym Stefan Sołtyszewski s. 311-333
Komisja papieska dla rewizji Kodeksu Prawa Kanonicznego Stefan Sołtyszewski s. 320-321
Zarząd majątkiem kościelnym w kanonicznym ustawodastwie powszechnym Stefan Sołtyszewski s. 335-346
Powoływanie witrykusów w polskim ustawodastwie synodalnym Stefan Sołtyszewski s. 341-357
"Apollinaris" r. 1965 i 1966 Stefan Sołtyszewski s. 357-362
"Revue de Droit Canonique", r. 1965 i 1966 Stefan Sołtyszewski s. 362-370
"Nouvelle Revue Theologique", r. 1965 i 1966 Stefan Sołtyszewski s. 370-381
Z przygotowań do II-go Watykańskiego Soboru Powszechnego Stefan Sołtyszewski s. 371-377
Z przygotowań do II-go Watykańskiego Soboru Powszechnego Stefan Sołtyszewski s. 373-376
Kronika Soborowa (29.IX-4.XII.1963) Stefan Sołtyszewski s. 373-386
Synod Rzymski Stefan Sołtyszewski s. 378-382
Z przygotowań do II Watykańskiego Soboru Powszechnego Stefan Sołtyszewski s. 388-412
"Studia Warmińskie", t. III, Olsztyn 1966 : [recenzja] Stefan Sołtyszewski s. 397-398
"Studia Warmińskie", t. I, Olsztyn 1964; "Studia Warmińskie", t. II, Olsztyn 1965 : [recenzja] Stefan Sołtyszewski s. 398-402
Geneza instytucji witryksów w polskim ustawodastwie synodalnym Stefan Sołtyszewski s. 425-438
Synod Rzymski Stefan Sołtyszewski s. 439-443
Kronika Soborowa Stefan Sołtyszewski s. 609-621
    Zacytuj
  • Udostępnij
Z przygotowań do II Watykańskiego Soboru Powszechnego Stefan Sołtyszewski s. 795-796